Příkazy

Obecné příkazy:

/help – zobrazí nápovědu

/rules – zobrazí pravidla serveru

/kit – zobrazí nabídku kitů

/money – zobrazí vaše finance

/suicide – spácháte sebevraždu

/skin (název hráče) – změní váš skin dle existujícího hráče

/changepassword (staré heslo) (nové heslo) – změní heslo k přihlášení do hry

 

 

Teleportační příkazy:

/spawn – teleportace do hlavního města

/sethome – založíte domov

/home – teleportace do vašeho domova

/delhome – vymaže domov

/warp (název) – teleportace na specifické místo (pokud jej znáte)

/tpa (hráč) – zašle pozvánku k teleportaci hráče

/tpaccept – přijme pozvánku k teleportaci hráče

/tpadeny – odmítne pozvánku k teleportaci hráče

 

Chat:

/msg (hráč) – zašle soukromou zprávu hráči

/w (hráč) – zašle soukromou zprávu hráči

/r – odpovědět předchozímu hráči

/ignore (hráč) – ignorování hráče

/unignore (hráč) – zruší ignorování

/fc – přepne na soukromé chaty frakcí a spojenců

 

Frakce:

/f help – nápověda a seznam příkazů k frakcím

/f show – zobrazí vaší frakci,  statistiky a frakční power (sílu)

/f player – zobrazí informace o hráči a jeho power (sílu)

/f list – zobrazí všechny existující frakce

/f create (název) – vytvoří novou frakci

/f disband – rozpustí frakci

/f desc (váš text) – vytvoříte doplňující informace o vaší frakci

/f claim – zaberete území o 16×16 bloků

/f unclaim – zruší zabrané území

/f invite (hráč) – zašle pozvánku hráči k připojení do frakce

/f join (název frakce) – připojíte se k frakci

/f leave – opustíte frakci

/f sethome – vytvoří domov ve frakci (smí pouze velitelé frakce)

/f home – teleportuje vás do frakčního domova

/f promote (hráč) – povýší člena frakce

/f demote (hráč) – degraduje člena frakce

 

MCMMO příkazy:

/stats – zobrazí MCMMO statistiky

/(název dovednosti) – zobrazí váš postup v dovednosti

 

MCMMO skupina (group):

/party create (název) – vytvoří soukromou skupinu (group)

/party join (název) – připojí hráče do skupiny

/party invite (hráč) – pozve hráče do skupiny

/party accept – potvrdí pozvánku

/party chat – přepne do soukromého chatu skupiny

/party quit – odejdete ze skupiny

 

Úkoly:

/quest – zobrazí probíhající úkol

/quests – zobrazí seznám příkazů ke úkolům

/quests quit – zruší probíhající úkol

/quests stats – zobrazí statistiky