Rift

2014-10-12_07.01.45

Rift je neprobádaná oblast krajiny na západ od Tyriusu. V této divočině se nachází pouze stará vesnice, ze které je nyní předsunutá základna pro dobrodruhy jako poslední útočiště.

Jedině v Riftu je dobrodruhům umožněno stavět a zakládat frakce pro svou vlastní ochranu.